Výpočet úspor

Výpočet úspor fotovoltaických elektráren

Vstupní parametry

Spotřeba Vašeho domu ve vysokém tarifu v MWh
Spotřeba Vašeho domu v nízkém tarifu v MWh
Poměr přímého využití energie z FVE v % (pro většinu případů 70 %)
Průměrná cena energie na spotovém trhu za MWh
Fotovotaická elektrárna Antelon
Vaše cena nákupu energie ve vysokém tarifu za MWh (Kč)
Vaše cena nákupu energie v nízkém tarifu za MWh (Kč)


Tarify ČEZ D45d (přímotop), D56d (tepelné čerpadlo) a D57d (elektrické topení) s jističem nad 3×20 A do 3×25 A včetně

Cena za MWh silové energie ve vysokém tarifu
6050.00
Cena za MWh silové energie v nízkém tarifu
6050.00
Cena za distribuci MWh ve vysokém tarifu
376.39
Cena za distribuci MWh v nízkém tarifu
217.78
Daň z elektrické energie za MWh
34.24
Systémové služby za MWh
137.37
POZE za MWh
0
Stálá platba za produkt na 1 měsíc
127.05
Platba za jistič na 1 měsíc
412.61
Činnost OTE na 1 měsíc
4.15

Bez FVE

Cena nakoupené silové energie ve vysokém tarifu
0
Cena nakoupené silové energie v nízkém tarifu
0
Cena za distribuci ve vysokém tarifu
0
Cena za distribuci v nízkém tarifu
0
Daň z elektrické energie
0
Systémové služby
0
Podpora OZE
0
Stálá platba za produkt na 12 měsíců
0
Platba za jistič na 12 měsíců
0
Činnost OTE na 12 měsíců
0
Celkem spotřebované energie za rok
0 MWh
Celkem zaplaceno za rok
0

S FVE

Vyrobeno energie pomocí FVE
0 MWh
Pokryto energie ve vysokém tarifu z FVE
0 MWh
Pokryto energie v nízkém tarifu z FVE
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie ve vysokém tarifu
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie v nízkém tarifu
0 MWh
Cena nakoupené silové energie ve vysokém tarifu
0
Cena nakoupené silové energie v nízkém tarifu
0
Cena za distribuci ve vysokém tarifu
0
Cena za distribuci v nízkém tarifu
0
Daň z elektrické energie
0
Systémové služby
0
Podpora OZE
0
Stálá platba za produkt na 12 měsíců
0
Platba za jistič na 12 měsíců
0
Činnost OTE na 12 měsíců
0
Celkem spotřebované energie za rok
0 MWh
Celkem zaplaceno za rok
0
Úspora za rok
0

S FVE a virtuální baterií

Vyrobeno energie pomocí FVE
0 MWh
Pokryto energie ve vysokém tarifu z FVE
0 MWh
Pokryto energie v nízkém tarifu z FVE
0 MWh
Energie uložená do virtuální beterie ve vysokém tarifu
0 MWh
Energie uložená do virtuální beterie v nízkém tarifu
0 MWh
Energie odebraná z virtuální beterie ve vysokém tarifu
0 MWh
Energie odebraná z virtuální beterie v nízkém tarifu
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie ve vysokém tarifu
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie v nízkém tarifu
0 MWh
Cena nakoupené silové energie ve vysokém tarifu
0
Cena nakoupené silové energie v nízkém tarifu
0
Cena za distribuci ve vysokém tarifu
0
Cena za distribuci v nízkém tarifu
0
Daň z elektrické energie
0
Systémové služby
0
Podpora OZE
0
Stálá platba za produkt na 12 měsíců
0
Platba za jistič na 12 měsíců
0
Činnost OTE na 12 měsíců
0
Paušál virtuální baterie na 12 měsíců
2388.00
Celkem spotřebované energie za rok
0 MWh
Celkem zaplaceno za rok
0
Úspora za rok
0

S FVE nákup ČEZ a prodejem přebytků na spotovém trhu bezDodavatele a.s.

Prodáno přebytku MWh za tržní cenu
0 MWh
Průměrná prodejní cena za MWh
0
Polatek obchodníkovi za MWh
363
Zisk na prodeji přebytku
0
Vyrobeno energie pomocí FVE
0 MWh
Pokryto energie ve vysokém tarifu z FVE
0 MWh
Pokryto energie v nízkém tarifu z FVE
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie ve vysokém tarifu
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie v nízkém tarifu
0 MWh
Cena nakoupené silové energie ve vysokém tarifu
0
Cena nakoupené silové energie v nízkém tarifu
0
Cena za distribuci ve vysokém tarifu
0
Cena za distribuci v nízkém tarifu
0
Daň z elektrické energie
0
Systémové služby
0
Podpora OZE
0
Stálá platba za produkt na 12 měsíců
0
Platba za jistič na 12 měsíců
0
Činnost OTE na 12 měsíců
0
Celkem spotřebované energie za rok
0 MWh
Celkem zaplaceno za rok
0
Úspora za rok
0

S FVE nákup ČEZ a prodejem přebytků na spotovém trhu Entri a.s.

Prodáno přebytku MWh za tržní cenu
0 MWh
Průměrná prodejní cena za MWh
0
Zisk na prodeji přebytku
0
Vyrobeno energie pomocí FVE
0 MWh
Pokryto energie ve vysokém tarifu z FVE
0 MWh
Pokryto energie v nízkém tarifu z FVE
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie ve vysokém tarifu
0 MWh
Nakoupeno MWh silové energie v nízkém tarifu
0 MWh
Cena nakoupené silové energie ve vysokém tarifu
0
Cena nakoupené silové energie v nízkém tarifu
0
Cena za distribuci ve vysokém tarifu
0
Cena za distribuci v nízkém tarifu
0
Daň z elektrické energie
0
Systémové služby
0
Podpora OZE
0
Stálá platba za produkt na 12 měsíců
0
Platba za jistič na 12 měsíců
0
Činnost OTE na 12 měsíců
0
Celkem spotřebované energie za rok
0 MWh
Celkem zaplaceno za rok
0
Úspora za rok
0