Virtuální baterie

Virtuální baterie

Virtualní baterie je služba dodavatelů elektrické energie, která Vám umožňuje Vaše vyrobené přebytky dodávané do sítě ukládat u dodavatele a později v případě potřeby zase zpětně odebírat. To znamená v létě vyrobenou energii použít k vytápění v zimě, nebo přes den vyrobenou energii využít v nočních hodinách.

Problém spočívá v tom, že při využívaní energie musíte zaplatit související distribuční náklady a všechny s elektřinou spojené poplatky a daně. Navíc se virtuální baterie nevyplatí v malém měřítku (pod 1 000 kWh/rok), protože je s využitím služby spojen poměrně vysoký paušální poplatek.

Antelon fotovoltaické elektrárny virtualní baterie

Pokud chcete využít virtuální baterii, může to pro Vás znamenat i přechod k jinému dodavateli, pokud Váš stávající dodavatel tuto službu nenabízí. To se Vám nemusí vyplatit v případě, když  máte fixaci ceny na několik let. Zvláště v momentální situaci, kdy rostou ceny elektrické energie. S přechodem spojena nutná administrativa a může to nějakou dobu trvat. Službu virtuální baterie nabízí např. firma ČEZ a E.ON. Dodavatel elektrické energie Vam prodává energii a zúčtuje jednou za rok. Vámi dodanou elektřinu odečte od odebrané, ale dodanou započítá jako silovou. I přesto ušetříte a zaplatíte méně.

Virtuální baterie není přímou náhradou baterie, která je součástí Vaší fotovoltaické elektrárny  (FVE). V případě výpadku proudu od dodavatele tuto energii nebudete moct využít. Navíc ceny fyzických baterií klesají a jejich výhodnost díky revizi dotačního programu Nová zelená úsporám se zvyšuje. Nejvýhodnější pro Vás vždy bude přímá spotřeba a uložení energie ve fyzických bateriích. Virtualní baterie je pouze způsob, jak využít přebytky energie. Ceny energií na trhu se mění a tím i výhodnost virtualní baterie, takže generování větších přebytků se nemusí v dlouhodobém horizontu vyplatit.

V případě využití virtuální baterie budete dodávat energii zejména v letních měsících, kdy dodávají i ostatní majitelé solárních elektráren (FVE) a cena energie může být díky tomu nízká. V zimě cena může být výrazne vyšší a dodavatel energie nebude platit tento rozdíl. Vámi dodaná energie se prodá ostatním zákazníkům a není tedy nikde fyzicky uložena. V případě odběru z virtuální baterie ji dodavatel nakoupí na trhu za aktuální ceny, s čímž jsou spojeny i náklady zahrnuté do ceny služby.

E.ON

Služba jen pro zákazníky, kteří mají solární elektrárnu nainstalovánu od E.ONu. Minimalní kapacita virtuální baterie je 1 000 kWh a je možné přikupovat vždy po 1 000 kWh. Změna kapacity baterie se provádí automaticky podle potřeby jednou za rok na začátku období, které začína 1. Dubna. Cena kapacity 1 000 kWh je 588 Kč na rok, tedy 49 Kč měsíčně. Problém je při překročení 4 000 kWh, kdy paušální poplatek stoupne skokově na 5 988 za rok (499 Kč měsíčně). Stačí, aby jste prekročili 4 000 kWh o 50 kWh, což se u 10 kWp solární elektrárny klidně stát může a zaplatíte za uložení 1 000 kWh zhruba 1500 Kč. Pokud uloženou kapacitu virtuální baterie během roku nevyužijete, propadne E.ONu, ale poplatek budete muset zaplatit. Produkt E.ONu se může vyplatit jen při dodávce mezi 1 000 kWh do 4 000 kWh a nebo nad 6 000 kWh.

ČEZ

Produkt firmy ČEZ je pro fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kWp a smlouva se uzavírá na tři roky. Paušální poplatek činí 199,65 Kč s DPH měsíčně, což je poplatek včetně odběru i dodávky do sítě. Cena poplatku za rok tak činí 2 395,8 Kč s DPH a k tomu ještě poplatky za distribuci, plus další poplatky a daně, které se platí standardně. Virtualní baterie ČEZu se tedy vyplatí až při objemu uložené energie nad 1 000 kWh ročně a nutno vzít v potaz i to, že zápočet energie ve virtualní baterii je možný pouze do výše Vaší spotřeby.

Vypočítejte si úspory naším nástrojem

Srovnejte si možné úspory a návratnost našich elektráren využitím přebytků energie ve virtuální baterii, nebo prodejem na spotových trzích.