Lex OZE 1 nabyl účinnosti

Lex OZE 1 nabyl účinnosti

Novela zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) zvaná Lex OZE 1 vyšla ve sbírce zákonů. FVE do 50 kW (dosud 10 kW) nepotřebují získat licenci od Energerického úřadu, není potřeba stavební povolení a ani ohlášení (pokud nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění se způsob užití stavby).