Revoluční novela Lex OZE 1

Senátem prošla novela zákona nazývaná Lex OZE 1. Tato novela přináší významné změny, které povedou k rozvoji solární a větrné energetiky v České republice. Bude usnadněna výstavba obnovitelných zdrojů energie, tedy i malých solárních elektráren pro rodinné domy a firmy. Nově bude bez stavebního povolení možné stavět fotovoltaické elektrarny místo maximalne 10 kW až 50 kW. Zbývá už jen podpis prezidenta.