Solární fotovoltaická elektrárna pro firmu

Pro soukromou elektrárnu jejíž majitelem bude OSVČ, firma, výrobní podnik, atd. je možné také získat dotaci. Jedná se o program „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ zkráceně OPPIK. Tento dotační program zaštiťuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Výše dotace u toho typu podpory je cca 50% a je tudíž srovnatelná s podporou NZÚ pro rodinné domy.