Revoluční novela Lex OZE 1

Senátem prošla novela zákona nazývaná Lex OZE 1. Tato novela přináší významné změny, které povedou k rozvoji solární a větrné energetiky v České republice. Bude usnadněna výstavba obnovitelných zdrojů energie,…