Revoluční novela Lex OZE 1

Senátem prošla novela zákona nazývaná Lex OZE 1. Tato novela přináší významné změny, které povedou k rozvoji solární a větrné energetiky v České republice. Bude usnadněna výstavba obnovitelných zdrojů energie,…

Jak funguje domácí elektrárna

Velice zjednodušeně – nejefektivnější domácí fotovoltaický systém funguje tak, že na střechu objektu umístíme fotovoltaické panely a ty propojíme kabely se „střídačem“.  Střídač je krabička plná elektromiky,  která  mění stejnosměrný…

Jak vybrat vlastní elektrárnu

Základní pravidlo zní: velikost domácí elektrárny vybíráme dle vlastní spotřeby v objektu. Solární fotovoltaická elektrárna by měla být schopna dodat k přímému využití spotřebiči nejméně 70% vyrobené elektřiny. To znamená: nejmenší např.…